alacaq

alacaq
is. Alınacaq borc, birinə çatacaq pul, tələb. Alacağı verəcəyindən çoxdur. – Üçdə alacağı yox, beşdə verəcəyi. (Məsəl). Hələlik Culfada müxtəsər bir alacağım var, onun üçün gedirəm. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • alacaq-verəcək — is. Bir adamın, idarənin və s. nin başqasından alacağı və ya başqasına borclu olduğu pul …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alıb-alacaq — dan. bax alacaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətlub — ə. 1) tələb olunan, istənilən, arzu olunan; 2) alacaq, borcludan istəniləcək (pul haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • abır — is. <fars.> 1. Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. <Zibeydə:> Axır mənim də özümə görə adım, abrım var! M. F. A.. <Gövhər:> İndiyədək abır, ismət saxladıb məni. . N. V.. <Birisi:> Məgər mən öz abrımdan keçib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alım — is. köhn. 1. Alacaq, tələb. Altıda alımı yox, beşdə verimi. (Məsəl). 2. Bir götürüm, bir tutum …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • borc — is. 1. Qaytarılmaq şərti ilə birindən alınan, ya birinə verilən pul və sairə; alacaq, verəcək. Borc pul verənin dili uzun olar. (Ata. sözü). <Molla Qasım:> Toyuq, ördək, qax, qoz ki vardır. . . Bunlardan gətirin, borclarınıza hesab edək. .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəmik — bax sümük. Şamil <Aslan bəyi> diqqətlə müayinə etdi, . . onda əskimiş, gəmiklərinə qədər işləmiş beş altı xəstəlik tapdı. A. Ş.. <Qoca Baxşı:> Baxşı da orada idi. O, Sonanın baş gəmiyinə baxır və düşünürdü. C. C.. Şəhid sıyrılaraq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naz — is. <fars.> 1. Özünü bəyəndirmək, istətmək məqsədi ilə edilən saxta, süni hərə kət; şivə, işvə, qəmzə. Belə işvə, belə qəmzə, belə naz; Belə qamət, belə gərdən olurmu? Q. Z.. <Mirqasım:> Matanda naz və şivə əsla yox idi. Ç.. Naz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • verəcək — is. Gələcəkdə verilməsi lazım olan şey; borc (alacaq müqabili). Alacağın olsun, verəcəyin olmasın. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”